Om DOS

Hva er DOS?

Design i offentlig sektor (DOS) er et åpent nettverk for alle som jobber med design i eller med offentlig sektor. DOS ble opprettet av in-house designere for å skape et godt fagmiljø hvor vi utforsker ulike designpraksiser, deler erfaringer, inspirerer hverandre og har det gøy!

Hvordan gjør vi det?

Nettverket møtes minimum fire ganger i året. Enten fysisk eller digitalt. Hver samling har et eget tema, basert på innspill fra deltakerne eller trender.

Samlingene er uformelle. Det er høyt under taket og terskelen for å drøfte problemstillinger eller ideer skal være lav.

Hvorfor?

Formålet er å utfordre etablerte siloer, stimulere til samarbeid, bli kjent og skape gode forutsetninger for brukerorientert design i offentlig sektor.

Mange designere jobber med samme eller lignende problemstillinger. Derfor er det viktig at vi utforsker og forstår helheten av offentlige tjenester sammen. På denne måten kan vi unngå å bruke masse tid på å løse de samme oppgavene.

Vårt ønske og ambisjon er at DOS skal bidra til at innbyggerne i Norge opplever oss som «én offentlig sektor».

Arbeidsgruppen

DOS er et grasrotprosjekt i regi av ansatte i ulike offentlige virksomheter. Arbeidet med samlingene blir gjort ved siden av andre arbeidsoppgaver. Det roterer fra gang til gang hvem som har hovedansvaret. I dag er vi:

  • Oslo kommune
  • Norsk helsenett
  • NAV
  • Skatteetaten

Vil du bidra?

Send oss en e-post på:
hei@designioffentligsektor.no

Kontakt

Vil du være vert for et DOS-arrangement? Har du innspill til tema, tilbakemeldinger, eller ønske om å bli med i arbeidsgruppa? Send en e-post til: hei@designioffentligsektor.no

Invitasjon til kommende samlinger

Legg inn e-postadressen din her (åpnes i Google forms), så sender vi deg lenker til kommende påmeldinger så snart de blir tilgjengelige.